Podpis elektroniczny

Karty „Carbon” i „Dark”

Zainstaluj aplikację Sigillum Sign oraz odpowiednie oprogramowanie w zależności od posiadanej karty.

Aplikacja Sigillum Sign jest przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych.

UWAGA Aplikacja działa wyłącznie na Systemach operacyjnych Windows (Windows 7 i nowsze)

Instalacja oprogramowania CryptoCard Suite lub IDProtect Client w zależności od posiadanej karty jest niezbędna do prawidłowego działania karty.

Sigillum Sign 5.2.6 Lite

CryptoCard Suite dla kart „Carbon”

IDProtect Client dla kart „DARK””

Instrukcja instalacji i obsługi karty „DARK” Sigillum

Podręcznik dla Użytkownika Systemu Sigillum v.1.0