Podpis w 2 krokach

Krok 1/2

Krok pierwszy – wypełnienie formularzy w Elektronicznym Punkcie Rejestracji (EPR)

Należy zarejestrować/zalogować się na stronie: https://epr2.sigillum.pl i wypełnić jeden formularz w przypadku podpisów prywatnych lub dwa formularze przy podpisie firmowym.

Proszę zwrócić uwagę, aby po zakończeniu wypełniania formularzy wybrać właściwy Punkt Rejestracji – BUI SOFTEL w Elblągu. W razie pytań w trakcie wypełniania formularzy służymy pomocą pod numerem telefonu 55 235 39 76.

Taka procedura kontaktu pozwala na wcześniejsze przygotowanie umowy i skrócenie czasu potrzebnego na wizytę.

Do pobrania:
Upoważnienie

Krok 2/2

Krok drugi – weryfikacja dokumentów oraz wniosku w naszym biurze.

Przed wizytą w Punkcie Rejestracji trzeba przygotować wszystkie dokumenty:

  1. aktualny KRS lub wpis do ewidencji – pobrane ze stron:
    https://ems.ms.gov.pl/ (KRS)
    http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/ (wpis do ewidencji)
  2. dowód osobisty
  3. stara karta do podpisu (w przypadku odnowienia podpisu)
  4. upoważnienie (jeśli podpis nie będzie odbierany przez właściciela/osobę upoważnioną w KRSie).

W przypadku urzędów i instytucji wymagane jest dodatkowo: ksero zaświadczenia nadania nr NIP i REGON, a także akt powołania na stanowisko wójta/burmistrza/kierownika.

Podczas wizyty zweryfikujemy tożsamość klienta. Następnie podpiszemy umowę i wydamy certyfikat. Płatności należy uregulować na miejscu (na podstawie faktury wystawionej w trakcie wizyty).